НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Емітенти

Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.

 

Емітент повинен виконувати усі зобов’язання, що виникають у зв’язку з випуском цінних паперів, в строки і в порядку, передбаченому законодавчими нормами, а також рішеннями про випуск цінних паперів.

 

Права і обов’язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі емітентом або його уповноваженою особою покупцю чи його уповноваженій особі.

 

Емітент зобов’язаний не менше одного разу на рік інформувати громадськість про своє господарсько-фінансове становище і результати діяльності – публікувати річний звіт.

 

Протягом  двох днів емітент зобов’язаний надіслати фондовій біржі  і  реєструвальному органу, а також опублікувати в офіційній газеті  фондової  біржі  інформацію про зміни, що відбулися в його господарській  діяльності  і  впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу по ним.

 

Реєстр учасників фондового ринку регіону знаходиться
на порталі Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України


← Назад
 • Документи

 • Закон України «Про цінні папери і фондову біржу»
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →