НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рейтингові агентства

 Рейтингове агентство – це юридична особа, яка надає професійні послуги на ринку цінних паперів та спеціалізується на визначенні кредитних рейтингів (рейтингуванні) та наданні інформаційно-аналітичних послуг, пов’язаних із забезпеченням діяльності з визначення кредитних рейтингів.

 

Рейтингова оцінка характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників, рейтингова оцінка цінних паперів емітента характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами. 

 

Уповноважене рейтингове агентство - рейтингове агентство, яке стало переможцем конкурсу з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки, який проводиться Комісією.

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та покладених на неї завдань здійснює регулювання діяльності уповноважених рейтингових агентств, зокрема, видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення  до  Державного  реєстру  уповноважених рейтингових агентств, визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів, встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств, встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою, встановлює  порядок  подання  Рейтинговим  агентством інформації до Комісії, встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною шкалою та узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок. 

 

Регулювання діяльності рейтингових агентств здійснюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та нормативно-правових актів Комісії, зокрема:

 

Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, затверджене рішенням Комісії від 21.05.2007 № 1042 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.06.2007 за № 607/13874;

 

Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств, затверджене рішенням Комісії від 19.06.2006 № 1040 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 за № 1233/13107;

 

Порядку ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, затверджене рішенням Комісії від 23.06.2006 № 444 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.07.2006 за № 823/12697;

 

Порядку подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Комісії від 19.09.2006 № 855 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2006 за № 1112/12986.


← Назад
 • Документи

 • Міжнародні рейтингові агентства, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів (32.768Kb)
 • Уповноважені рейтингові агентства включені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (35.84Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →