НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Реєстрація емісій цінних паперів 

Нормативно-правові акти з питань емісії та реєстрації випуску цінних паперів:

 

 

Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

 

Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV «Про цінні папери та фондовий ринок»;

 

Закон України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства»;

 

Закон України від 22.12.2005 № 3273- ІV «Про іпотечні облігації»;

 

Закон України від 19.06.2003 № 979-ІV «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»;

 

Закон України від 19.06.2003 № 978-ІV «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;

 

Закон України від 15.03.2001 № 2299-III «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»;

 

Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2009 № 1639, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.04.2010 за № 273/17568;

 

Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 N 1073, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.08.2012 за N 1431/21743;

 

Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затверджений рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2013 N 520, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.05.2013 за N 795/23327;

 

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2012 № 371, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2012 за № 440/20753;


Порядок реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2013 N 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.03.2013 за N 461/22993;


Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 N 822, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за N 858/23390;

 

Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2003 №322, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за №706/8027 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.10.2006 №1178);

 

Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 № 414, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за №982/8303 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 №2285);

 

Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.04.2006 №234, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.06.2006 за № 746/12620 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 № 2388);

 

Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2006 №187, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.04.2006 за № 451/12325;

 

Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 №244, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.03.2009 за № 288/16304;

 

Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 N 1416, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.08.2013 за N 1488/24020;

 

Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.11.2009 № 1478, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.12.2009 за № 1246/17262;

 

Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.12.2006 № 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.11.2009 № 1477), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2007 за № 46/13313;

 

Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 09.01.2003 № 3 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.08.2009 № 940), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за № 92/7413;

 

Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.06.2009 №572 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.02.2013 N 132), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2009 за N 916/16932.
 


Загальна інформація

Реєстрація емісії цінних паперів ІСІ, інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній

Інформація про дотримання законодавства підприємствами - емітентами облігацій

Інформація про заміну свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку із дематеріалізацією

Інформація з державного реєстру випусків цінних паперів

Пошук
ЄДРПОУДатаНомер свідоцтваКоментарНоміналОб'ємНомер емісії
00374605приєднання до ВАТ "САН Інтербрю Україна" (30965655)0-6356162.3010
05517564приєднання до ВАТ "САН Інтербрю Україна" (30965655)0-17228615.709
20928810 16/15/1/10 005
00379896приєднання до ВАТ "САН Інтербрю Україна" (30965655)0-5570575.005
19007752 30/26/1/10 перейменування2.109605.404
20213011 Повідомлення реєстраційної служби 002
20026838 Повідомлення реєстраціної служби 002
25240030 №2/13/2/09 приєднано до код - 33562377 (свідоцтво №2/13/2/09 дата реєстрації 20.11.2009р., дата видачі 19.02.2010р. - втратило силу)002
05518799 171/1/96 001
01271818 44/1/95 001
 →
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →