НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Корпоративне управління

Корпоративне управління – система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.


Корпоративне управління є одним з ключових елементів і передумовою успішної діяльності товариства, підвищення довіри інвесторів. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.


У широкому розумінні корпоративне управління розглядають як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства. Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і, таким чином, збільшується вартість частки інвесторів у капіталі товариства.


Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із зацікавленими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх зацікавлених осіб.


Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також зацікавленими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.


Важливість корпоративного управління для товариств полягає у його внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню:
• належної уваги до інтересів акціонерів;
• рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
• фінансової прозорості;
• запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.


Важливість корпоративного управління для держави обумовлена його впливом на соціальний та економічний розвиток країни через:
• сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;
• підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариств;
• урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує здійснення товариствами діяльності на благо суспільства та зростання національного багатства.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління згідно з законодавством; проводить перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління; узагальнює практику застосування законодавства з питань корпоративного управління.
 


← Назад
 • Документи

 • РІШЕННЯ ДКЦПФР №52 Про схвалення проекту нової редакції Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 N 571 (325.632Kb)
 • РОЗ'ЯСНЕННЯ від 23.02.2010 р. №1 Про порядок застосування частини першої статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо переобрання голови наглядової ради акціонерного товариства (29.184Kb)
 • РОЗ'ЯСНЕННЯ від 23.02.2010 р. №4 Про порядок застосування окремих норм Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування (59.392Kb)
 • РОЗ'ЯСНЕННЯ від 16.03.2010 р. №5 Про порядок застосування пункту 14 статті 2, статті 35 та частини сьомої статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства (33.792Kb)
 • РОЗ'ЯСНЕННЯ від 10.08.2010 р. №7 Про порядок застосування розділу XII Закону України "Про акціонерні товариства" щодо здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій (117.248Kb)
 • ЗРАЗОК - "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО (ПРИВАТНОГО) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" (169.984Kb)
 • ЗРАЗОК - "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПУБЛІЧНОГО (ПРИВАТНОГО) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" (101.888Kb)
 • ЗРАЗОК - "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО (ПРИВАТНОГО) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" (98.304Kb)
 • ЗРАЗОК - "СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" (351.232Kb)
 • ЗРАЗОК - "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО (ПРИВАТНОГО) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" (134.144Kb)
 • ЗРАЗОК - "СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" (348.672Kb)
 • Закон України "Про акціонерні товариства" (536.064Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →