НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Контрольно-ревізійна діяльність

Одним із головних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівних організації. Проведення перевірок є одним із заходів реалізації виконання завдань Комісії відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

 

Контроль Комісії здійснюється з метою виявлення та попередження порушень законодавства про цінні папери, сприяє справедливості та упорядкованості ринку цінних паперів, є основою правозастосування.

 

Контроль здійснюється Комісією шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

 

Планова перевірка передбачає заплановану Комісією перевірку відповідності вимогам законодавства діяльності учасника ринку цінних паперів протягом періоду, який підлягає перевірці.

 

Підставою для проведення планової перевірки є включення учасника ринку цінних паперів до плану-графіку проведення перевірок на відповідний квартал. План-графік затверджується наказом Голови Комісії, або особою, яка виконує його обов’язки. Про проведення планової перевірки учасник повинен бути попередньо письмово повідомлений Комісією до початку її проведення.

 

Позапланова перевірка передбачає незаплановану Комісією перевірку відповідності вимогам законодавства діяльності учасника ринку цінних паперів протягом періоду, який підлягає перевірці, за окремими питаннями.

 

Позапланові перевірки можуть проводитися Комісією, зокрема, за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • письмова скарга на діяльність учасника ринку цінних паперів;
 • на вимогу правоохоронних органів та інших державних органів у межах повноважень, визначених законодавством;
 • за ініціативою Комісії у разі безпосереднього виявлення порушення вимог законодавства під час поточної діяльності учасника ринку цінних паперів;
 • виявлення Комісією нових документів (обставин), що не були відомі під час проведення планової перевірки та які могли вплинути на висновки за результатами планової перевірки.

 

Про проведення позапланової перевірки учасник попередньо не повідомляється Комісією.

 

За результатами перевірки складається акт перевірки.

 

Під час проведення перевірки можуть вилучатися на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства, про що складається протокол вилучення документів.

 

Позитивною тенденцією в роботі Комісії при здійсненні контрольно-ревізійної діяльності є виявлення прогалин в законодавстві про цінні папери, колізій норм права, практичних ситуацій щодо негативних дій учасників ринку цінних паперів, які підлягають та потребують їх усунення шляхом прийняття відповідних норм, законодавчого врегулювання та/або внесення змін та доповнень відповідно.

 

Контрольно-ревізійна діяльність Комісії – проведення перевірок учасників фондового ринку та застосування санкцій, передбачених законодавством у разі виявлення порушень, залишається одним із пріоритетних напрямків контролю за ринком цінних паперів


← Назад
 • Документи

 • Список емітентів, що мають ознаки фіктивності (103.424Kb)
 • Реєстр рішень Комісії, яким емітентам цінних паперів зупинено внесення змін до систем депозитарного обліку (2.469376Mb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →