НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Комітети HКЦПФР

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на постійній основі із залученням представників громадських організацій працюють відповідні Комітети, метою яких є забезпечення ефективної реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, координація дій структурних підрозділів центрального апарату Комісії, належне виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», якісна підготовка проектів нормативно-правових актів, концепцій реалізації державної політики та інших документів, що подаються на розгляд Комісії.

 

 

Комітет з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку

 

Керівник Комітету - Голова Комісії Хромаєв Тимур Заурбекович

 

До компетенцій Комітету з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку відноситься питання:

 

 • стратегічного планування розвитку фондового ринку;
 • координація та планування законопроектної та регуляторної роботи НКЦПФР;
 • моніторингу та координації виконання галузевих програм розвитку фондового ринку;
 • вироблення та аналіз показників, що характеризують стан розвитку фондового ринку, а також макроекономічних показників фінансового ринку України;
 • впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • методологія бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів та адаптації їх до міжнародних стандартів;
 • координації науково-дослідних та освітніх програм фондового ринку;
 • навчання, підготовки та сертифікації спеціалістів фондового ринку;
 • підвищення фінансової грамотності населення;
 • захисту споживачів фінансових послуг, що надаються на фондовому ринку.

 

Комітет з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики

 

Керівник Комітету - Член Комісії Панченко Олександр Сергійович

 

  До компетенцій Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку відноситься такі питання:

 

 

 • регулювання діяльності у сфері управління активами та недержавного пенсійного забезпечення;
 • ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку;
 • оподаткування на фондовому ринку;
 • забезпечення функціонування системи рейтингування.

 

Комітет з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку

 

Керівник Комітету - Член Комісії Тарабакін Дмитро Валерійович

 

До компетенції Комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань моніторингу, пруденційного та консолідованого нагляду й інформаційної політики на фондовому ринку відносяться  питання:

 

 • доопрацювання, впровадження та контролю щодо системи звітності та розкриття інформації учасниками фондового ринку;
 • запровадження системи пруденційного нагляду за фондовим ринком, системи управління ризиками та внутрішнього аудиту (контролю) у професійних учасниках фондового ринку;
 • набуття істотної участі у професійних учасниках фондового ринку;
 • встановлення вимог та контролю за розміром капіталу, ліквідності, нормативів достатності власних коштів, інших вимог та показників, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку;
 • методологічне забезпечення реалізації державного фінансового моніторингу на фондовому ринку;
 • методології регулювання діяльності професійних учасників фондового ринку;
 • регулювання діяльності СРО;
 • здійснення регулювання, моніторингу та контролю ризиків діяльності небанківських фінансових груп;
 • формування системи заходів щодо програмно-технічного забезпечення запровадження системи моніторингу фондового ринку;
 • встановлення вимог до програмних продуктів та здійснення сертифікації програмного забезпечення на фондовому ринку;
 • формування системи захисту інформації на фондовому ринку.

 

Комітет з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку

 

Керівник Комітету - Член Комісії Назарчук Ігор Ростиславович

 

До компетенції Комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринкувідноситься питання:

 

 • методології захисту прав інвесторів через розроблення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів;
 • розробка та реалізація заходів, спрямованих на запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • методичне та методологічне забезпечення та координація контрольно-ревізійної діяльності системи НКЦПФР та правозастосування;
 • забезпечення здійснення контролю за рекламою на ринку цінних паперах;
 • формування комплексної протидії маніпулюванню на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації;
 • контролю систем ціноутворення на ринку цінних паперів.

 

 

Комітет з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку

 

Т.в.о.керівника Комітету - Член Комісії Панченко Олександр Сергійович

 

 

До компетенції Комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку відноситься питання:

 

 • запровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах;
 • запровадження уніфікованих принципів реєстрації випусків пайових цінних паперів;
 • формування та реалізація єдиної державної політики щодо емітентів, емісії та обігу пайових цінних паперів в Україні;
 • координація роботи щодо протидії емісії та обігу цінних паперів, що можуть використовуватись для непродуктивного відтоку капіталу;
 • методичне забезпечення та координація державного регулювання у сфері емісії та обігу боргових цінних паперів;
 • методичне забезпечення та координація питань пов’язаних з іпотечним кредитуванням та іпотечними цінними паперами;
 • допуску іноземних цінних паперів для розміщення та обігу на території України, а також допуск українських цінних паперів для розміщення та обігу за межі  України;
 • розвитку ринку похідних фінансових інструментів фондового ринку;
 • методологічне забезпечення вексельного обігу. 

 

 

Комітет з питань захисту інформації

 

Керівник Комітету - Хромаєв Тимур Заурбекович

 

До компетенції Комітету з питань захисту інформації відносяться питання:

 

 • забезпечення інформаційної безпеки, запобігання загрозам (внутрішнім і зовнішнім, навмисним і випадковим);
 • організація захисту інформації від загроз витоку, несанкціонованої модифікації і втрати;
 • розробка і координація внутрішньої політики у сфері інформаційної безпеки Комісії;
 • контроль за діяльністю структурних підрозділів Комісії у сфері інформаційної безпеки;
 • планування і  впровадження заходів інформаційної безпеки;
 • визначення і затвердження прийнятного рівня критичності інформаційних активів;
 • затвердження методології визначення оцінки інформаційних ризиків, регулярний моніторинг інформаційної безпеки;
 • запровадження запобіжних та коригувальних заходів та заходів дисциплінарного впливу;
 • рішення поточних важливих питань інформаційної безпеки.

← Назад
 • Документи

 • План роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2012 рік (969.728Kb)
 • План роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2013 рік (771.672Kb)
 • План роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2014 рік (846.336Kb)
 • Про затвердження Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2015 рік (460.8Kb)
 • Про затвердження Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2016 рік (640.512Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →